ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΣΙΑΜΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
290ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης, Κρόκιο Αλμυρού
   Πολιτική Ποιότητας
 
Η ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ στην θέτει ως κύριο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, με αιχμή του δόρατος την ποιοτική διαφοροποίηση των κατασκευών και προϊόντων της που έως σήμερα έχει καταφέρει να παρουσιάζει στην αγορά.

Όλες οι λειτουργίες και οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι απόλυτα σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, τόσο σε διαδικαστικά θέματα όσο και σε σχέση με τις κατασκευές και τα προϊόντα μας.

Καταφέρνουμε έτσι να καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, των οποίων τις απόψεις και γνώμες λαμβάνουμε υπ΄ όψιν σε κάθε νέο επιχειρηματικό μας βήμα.

Από το 2001 εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2008) , φροντίζοντας για την δυναμική του, την διαρκή βελτίωση και επέκτασή του και την αποτελεσματικότητά του.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας η Διοίκηση της εταιρίας :

  • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες και την οργάνωση της εταιρίας και παρακολουθεί θέτοντας στόχους την αποτελεσματικότητα και την βελτίωσή τους
  • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ικανοποίηση των πελατών από την λειτουργία του συστήματος και από τα προϊόντα
  • παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και της εταιρίας γενικότερα
  • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας
  • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας
  • υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων,
  • αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της έχει, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

Γ.Τσιάμης
Διευθυντής και Υπεύθυνος Ποιότητας

Copyright © 2003-2009 Metallotexniki-tsiamis.gr

Κατασκευή & Φιλοξενία : Web-Expert.gr / Στέργιος Ζγουλέτας