290ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης, Κρόκιο Αλμυρού
  • Προκατασκευασμένα Σπίτια
  • Φωτοβολταικά πάρκα
  • Γυψοσανίδες Knauf
  • Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL
  • Κατασκευές μεταλλικών κτιρίων
  • Εμπόριο Σιδήρου
  • Ειδικές κατασκευές
  • Εργολαβίες έργων

ΕΙΣΟΔΟΣ


www.ecodom.com.gr


ΕΙΣΟΔΟΣ


www.metallotexniki-tsiamis.gr


Τσιάμης Γεώργιος |Τηλ.24220-21880